Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ

V Rohu 725 / 12, 142 00  Praha 4

Tel./Fax: +420 244 404 239 Mob.: +420 728 361 728,  +420 728 327 282

E-mail: palomino@volny.cz, https://www.palomino.cz

 

Číslo zájezdu 61906

 

 

      LURDY – ARS - LA SALETTE

                                   Poutní zájezd s duchovním doprovodem

  

  Program:                            

  1.den– Odjezd v odpoledních hodinách, průjezd SRN, noční jízda

  2.den– La Salette – mariánské poutní místo v savojských Alpách, večeře, nocleh

  3.den-  Lyon – katedrála sv. Jana s gotickým orlojem a Bourbonskou kaplí,

              Bazilika Notre Dame s nádhernými mozaikami

              Ars - návštěva baziliky sv. Jana Maria Vianney  v roce 1929 

              jmenován patronem farářů, večeře, nocleh

  4.den– po snídani odjezd, Paray le Monial – sv. Markéta Marie Alacoque,

              Taize – Komunitní centrum křesťanů nejrůznějších vyznání i národností.

              Kdo se vydá do Taize, vstupuje na cestu důvěry, jež je cílem i nadějí velké ideje.

              Nevers – klášter Saint Gildard spjatý s životem sv. Bernadety, prohlídka

              opevněného města, katedrála, hrob sv. Bernadety, večeře, nocleh

  5.den– po snídani odjezd, Le Puy – jedno z nejpůvabnějších míst v zemi, poutní bazilika

              Panny Marie, poutní kaple St. Michel, skála Corneille se sochou Panny Marie,

              překrásný výhled do okolí, noční jízda

  6.den– Lurdy – příjezd v ranních hodinách, seznámení s poutním místem, prohlídka míst

              spjatých s životem sv. Bernadety, návštěva koupelí, účast na modlitbě růžence,  

              světelný průvod, večeře, nocleh

  7.den– Lurdy – po snídani bohatý duchovní program, výlet do Gavarnie - srdce Pyrenejí,

              pro zdatné výstup pod ledovec, pro méně zdatné návštěva poutní kaple P. Marie,  

              prohlídka horské vesničky, návrat do Lurd, účast na modlitbě růžence,  

              světelný průvod, večeře, nocleh

  8.den– Lurdy – po snídani účast na Mezinárodní mši svaté v podzemní Bazilice Pia X,

              Křížová cesta, eucharistické procesí, účast na modlitbě růžence,

              světelný průvod, večeře, nocleh

  9.den– Lurdy – po snídani odjezd z Lurd, Santa Maria de la Mer – prohlídka historické části    

              města, poutní kostel s ostatky Marie Jakubovi a Marie Salome, noční jízda

10.den - příjezd do ČR v odpoledních hodinách.    

 

              Termín: 01.07. – 10.07.2019                                      Cena: 13.900,- Kč

 

              Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3x ubytování ve 2-3 lůžkových  

              pokojích Lurdech včetně polopenze, 3x ubytování v hotelu včetně polopenze,  

              kompletní pojištění, duchovní doprovod, služby průvodce, zákonné pojištění CK

              č. 159/1999 Sb.     

  Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů

 

  Je nutné se přihlásit nejpozději do 31.05.2019

      

            

 

 

 

Společenství živého růžence v Bechyni v roce 2019

 

Měsíc květen

 

 

Radostný růženec:

 

 1. desátek  -  Hajda
 2. desátek  -  Peštová
 3. desátek  -  Halamová
 4. desátek  -  Haškovcová M.
 5. desátek  -  Čábelová

 

Růženec světla:

 

 1. desátek  -  Sazamová
 2. desátek  -  Voda
 3. desátek  -  Hrubá
 4. desátek  -  Charyparová
 5. desátek  -  Rybová

 

Bolestný růženec:

 

 1. desátek  -  (+Vozábalová) Rybová
 2. desátek  -  (+Kohout) Halama
 3. desátek  -  (Slavíková) Hrubá
 4. desátek  -  Vadová
 5. desátek  -  Leitnerová

 

Slavný růženec:

 

 1. desátek  -  Halama
 2. desátek  -  Syrovátková
 3. desátek  -  Marková
 4. desátek  -  (+Haškovcová J.) Picková J.
 5. desátek  -  Kopečková

 

Členové živého růžence se modlí každý den desátek růžence, který na ně v daný měsíc připadá. Je jedno kdy a kde se modlí, ale je potřeba se pomodlit každý den.

Desátkem se rozumí: Začít modlitbou Otčenáš, následuje 10x modlitba Zdrávas, do které vkládáme přidělené tajemství, Sláva Otci… a modlitba Pane Ježíši, odpusť…

Ten, kdo se modlí první desátek, tak před něj předřadí také to, čím modlitba růžence začíná, tedy Vyznání víry, Otčenáš, třikrát Zdrávas s patřičnými tajemstvími, Sláva Otci… a pak konkrétní desátek.

Také ten, kdo se modlí poslední desátek, zařadí modlitby, jimiž růženec končí. Tedy Zdrávas Královno a závěrečnou modlitbu.

Pokud máte nějaké nejasnosti, poraďte se s někým, kdo modlitbu růžence dobře ovládá.

 

Přeji Vám všem hodně radosti při modlitbě růžence a mnoho vyprošených milostí.

 

 

Orko-kveten2019.pdf (188350)

 

Marek Orko Vácha
kněz, biolog

Kdo je Bůh?

v neděli 12. května v 18:30

Poutní dům EMAUZY
Staroklokotská 2,
TÁBOR – KLOKOTY

 

Vážení kolegové, příznivci hospice,

dovoluji si Vás touto cestou požádat o pomoc – můžete-li, hlasujte dle odkazu níže pro nás. Pro naše pacienty to může být velká finanční pomoc. Jsme kousek od cíle a budeme vděčni za Vaši podporu i přeposlání dále.

 

V úctě a s vděčností Robert Huneš

 

https://www.globus.cz/o-globusu/spolecenska-odpovednost/lepsi-svet/projekt/589/podpora-umirajicich-jejich-rodin-a-pozustalych-na-ceskobudejovicku.html?fbclid=IwAR27_5w4vX2zfAT45IM3EOvbuUKrneVmqMt07CyHLiu-LpS5tiLAVO5A02I

 

 

 S pozdravem

 

PhDr. et Mgr. Robert Huneš
ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

 

Společenství živého růžence v Bechyni v roce 2019

 

Měsíc duben

 

 

Radostný růženec:

 

 1. desátek  -  Peštová
 2. desátek  -  Halamová
 3. desátek  -  Haškovcová M.
 4. desátek  -  Čábelová
 5. desátek  -  Sazamová

 

Růženec světla:

 

 1. desátek  -  Voda
 2. desátek  -  Hrubá
 3. desátek  -  Charyparová
 4. desátek  -  Rybová
 5. desátek  -  (+Vozábalová) Rybová

 

Bolestný růženec:

 

 1. desátek  -  (+Kohout) Halama
 2. desátek  -  (Slavíková) Hrubá
 3. desátek  -  Vadová
 4. desátek  -  Leitnerová
 5. desátek  -  Halama

 

Slavný růženec:

 

 1. desátek  -  Syrovátková
 2. desátek  -  Marková
 3. desátek  -  (+Haškovcová J.) Picková J.
 4. desátek  -  Kopečková
 5. desátek  -  Hajda

 

Členové živého růžence se modlí každý den desátek růžence, který na ně v daný měsíc připadá. Je jedno kdy a kde se modlí, ale je potřeba se pomodlit každý den.

Desátkem se rozumí: Začít modlitbou Otčenáš, následuje 10x modlitba Zdrávas, do které vkládáme přidělené tajemství, Sláva Otci… a modlitba Pane Ježíši, odpusť…

Ten, kdo se modlí první desátek, tak před něj předřadí také to, čím modlitba růžence začíná, tedy Vyznání víry, Otčenáš, třikrát Zdrávas s patřičnými tajemstvími, Sláva Otci… a pak konkrétní desátek.

Také ten, kdo se modlí poslední desátek, zařadí modlitby, jimiž růženec končí. Tedy Zdrávas Královno a závěrečnou modlitbu.

Pokud máte nějaké nejasnosti, poraďte se s někým, kdo modlitbu růžence dobře ovládá.

 

Přeji Vám všem hodně radosti při modlitbě růžence a mnoho vyprošených milostí.

 

Kardinál Carlo Caffarra: satan chce vytvořit

„nové stvoření“ 

 

 

 Kardinál Carlo Caffarra

 

Na Papežské univerzitě Gregoriana získal doktorát z kanonického práva a taktéž získal doktorát z morální teologie na Accademia Alfonsiana v Římě. V letech 1974 až 1984 se podílel na práci Mezinárodní teologické komise a byl konsultorem Kongregace pro nauku víry. V roce 1980 byl jmenován prvním rektorem Papežského institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny. Zřídil pobočky tohoto institutu ve Španělsku, USA a Mexiku. Stal se členem vedení Papežské rady pro rodinu a Papežské akademie pro život.

 

Italský kardinál důrazně upozorňuje a varuje, že každá společnost v současnosti čelí "děsivé" válce o manželství a o rodinu. Zároveň však vyzývá věřící, aby se nebáli, aby svědčili o Kristu, protože On

už jednou provždy zvítězil. 

 

"Satan hází Bohu do obličeje rukavici, je to jeho" definitivní a hrozná výzva", aby dokázal, že je schopen vytvořit "anti-stvoření", které oklame lidstvo do té míry, že si začne myslet, že je lepší než to, které stvořil Bůh", upozorňuje kardinál Carlo Caffarra. 

 

Emeritní arcibiskup z Bologne řekl, že tato rozhodující konfrontace se odehrává právě teď, přičemž primárním bojištěm je manželství a rodina - říká se to i v předpovědi sestry Lucie v listu, který mu tato vizionářka z Fatimy poslala před 30 lety.  

Kardinál promluvil 19. května na Rome Life Forum před 100 life & family lídry z více než 20 zemí, kteří se setkali nedaleko Vatikánu, aby prodiskutovali krizi v Církvi a v rodině a aby vyjádřili naději na její obnovu za pomoci Panny Marie Fatimské. 

Kardinál Caffarra, který pomáhal založit Pontifikální institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny v roce 1981, začal vysvětlením, že lidské dějiny vždy byly a jsou příběhem konfrontace mezi dvěma silami: "Silou, která přitahuje", čili silou probodeného Srdce Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého Pána, a "silou satana", otce lži, "vraha od počátku", který se za každou cenu snaží vytrhnout z lidského srdce pravdu." 

 

Konfrontace má vnitřní i vnější dimenzi - probíhá v srdci člověka a zároveň v kulturním prostředí, ve kterém člověk žije. Objasnil, že Pánova síla přitahovat lidi "působí pouze na ty, kteří 'jsou z pravdy', kteří jsou zcela otevření Pravdě, milují pravdu, a žijí v důvěrném vztahu s ní. V satanovi však není pravdy, a proto chce v srdci člověka zabít pravdu tím, že v něm vzbudí nevíru. Satan trvale a nezvratně odporuje pravdě a to, co koná ve společnosti, je protikladem pravdy. Už satan sám je odmítnutím; je individuálním odporem", dodává kardinál. Satan proto vždy koná proti Pánově síle a moci, kterou přitahuje k sobě lidi, a usiluje se ji 'neutralizovat'. Tento zápas v srdci člověka se projevuje navenek ve společnosti a v kultuře, což nakonec vede k vytvoření "kultury pravdy a kultury lži."

 

ZNIČENÍ DVOU PILÍŘŮ STVOŘENÍ

Tato konfrontace, vysvětluje dále kardinál Caffarra, se odehrává "obzvlášť zřetelně" ve dvou rovinách. První je "transformace" zločinu potratu na legální a subjektivní právo jednotlivce. 

Legalizován potrat "naznačuje, že to, co se nazývá dobrem je špatné, a to co se pokládá za světlo, je tmou". Satan usiluje vyprodukovat anti-stvoření, aby mohl vytvořit "anti-stvoření ", dodává kardinál a zároveň upozorňuje, že schvalováním zabíjení lidí satan "položil základy pro své 'stvoření': odstraňuje ze stvoření Boží obraz; zastírá a zatemňuje v něm Jeho

přítomnost. 

Druhou rovinou, která poukazuje na "kulturu lži", je "posvěcení homosexuality", která "ve skutečnosti popírá celou pravdu o manželství; popírá záměr, který měl Bůh Stvořitel s manželstvím". Manželství má v Božím plánu "neměnnou a pevnou strukturu", protože sjednocení muže a ženy představuje "spolupráci člověka na díle stvoření Boha", řekl kardinál Caffarra. Z tohoto důvodu představuje povýšení rozhodnutí o potratu na "subjektivní právo jednotlivce", a rovnítko mezi homosexuálním vztahem a manželstvím, destrukci "dvou pilířů stvoření". Tato destrukce je dílem satana, který chce vytvořit anti-stvoření dnešní doby. Je to definitivní a hrozná výzva, kterou hází satan Bohu do tváře jako        rukavici: ´Nyní ti ukážu, že dokážu vytvořit

alternativu k tvému stvoření. A člověk ti řekne: lepší je alternativní stvoření, než to tvoje.'"

"Tady vidíme děsivou strategii lži jako na dlani", pokračuje kardinál, "lži, postavené na hlubokém pohrdání člověkem." A podotýká, že člověk není schopen sám se pozvednout do zářivé nádhery Pravdy a proto mu satan "opakuje banality o člověku", jakož i to, že Pravda "neexistuje".

 

KŘESŤANÉ MUSÍ SVĚDČIT

Kardinál Caffarra zdůrazňuje, že věřící jsou v boji proti satanovým lžím povolání svědčit: "otevřeně a veřejně hlásat svou víru" prostřednictvím i takové akce, jakou byl Pochod pro život tento víkend v Římě, a hlásat Boží Zjevení, zejména skrze "evangelium života a

manželství" a dělat tak i skrze utrpení. Alternativou k tomuto je zůstat ticho nebo říkat něco jiného. V každém případě se však musí křesťané připravit na to, že budou "každému nesympatičtí". Kardinál zdůrazňuje, že tak, jak lékaři "navrhují léčbu, aby zbavili člověka nemoci", tak bychom i my měli "milovat hříšníka, ale nenávidět hřích". "Doktor, který by zaujal vůči chorobě smířlivý postoj, by byl hrozným doktorem. Křesťané by měli uštvat hřích, vyslídit ho v nejskrytějších zákoutích lži, kterou se projevuje, odsoudit ho a vynést na světlo jeho prázdnotu". Kardinál závěrem dodává, že "Kristus je svědkem" a ujišťuje o tom všechny

slovy evangelia sv. Jana: "Když budu vyvýšen ze země, všechno potáhnu k sobě." 

 

Po přednášce kardinál Caffarra připomněl ještě dopis, který dostal od sestry Lucie, když s velkými problémy zakládal Pontifikální institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny: "Nikdy nezapomenu na poslední slova její listu; slova, která se mi natrvalo vryly do srdce: Přijde čas, kdy se rozhodující zápas mezi Královstvím Boha a královstvím satana povede o manželství a o rodinu." Řekl, že sestra Lucie zvlášť zdůraznila, že ti, co budou usilovat zachovat pravé manželství a rodinu, "budou vystaveni utrpení a zkouškám"; ihned však dodal: "Nebojte se, Panna Maria už ďáblu rozdrtila hlavu."  Kardinál Caffarra na konferenci uvedl, že svou přednášku si připravoval na "základě těchto slov sestry Lucie, jakož i podle vlastního přesvědčení, že to, co sestra Lucie řekla v těch dnech, se v současnosti již naplňuje.

 

Zdroj: www.fatym.com, www.lifenews.sk, článek z 22. 6. 2017

 

Číslo zájezdu 61906

 

 

      LURDY – ARS - LA SALETTE

Poutní zájezd

  

  Program:                            

  1.den– Odjezd v odpoledních hodinách, průjezd SRN, noční jízda

  2.den– La Salette – mariánské poutní místo v savojských Alpách, večeře, nocleh

  3.den-  Lyon – katedrála sv. Jana s gotickým orlojem a Bourbonskou kaplí,

              Bazilika Notre Dame s nádhernými mozaikami

              Ars - návštěva baziliky sv. Jana Maria Vianney  v roce 1929 

              jmenován patronem farářů, večeře, nocleh

  4.den– po snídani odjezd, Paray le Monial – sv. Markéta Marie Alacoque,

              Taize – Komunitní centrum křesťanů nejrůznějších vyznání i národností.

              Kdo se vydá do Taize, vstupuje na cestu důvěry, jež je cílem i nadějí velké ideje.

              Nevers – klášter Saint Gildard spjatý s životem sv. Bernadety, prohlídka

              opevněného města, katedrála, hrob sv. Bernadety, večeře, nocleh

  5.den– po snídani odjezd, Le Puy – jedno z nejpůvabnějších míst v zemi, poutní bazilika

              Panny Marie, poutní kaple St. Michel, skála Corneille se sochou Panny Marie,

              překrásný výhled do okolí, noční jízda

  6.den– Lurdy – příjezd v ranních hodinách, seznámení s poutním místem, prohlídka míst

              spjatých s životem sv. Bernadety, návštěva koupelí, účast na modlitbě růžence,  

              světelný průvod, večeře, nocleh

  7.den– Lurdy – po snídani bohatý duchovní program, výlet do Gavarnie - srdce Pyrenejí,

              pro zdatné výstup pod ledovec, pro méně zdatné návštěva poutní kaple P. Marie,  

              prohlídka horské vesničky, návrat do Lurd, účast na modlitbě růžence,  

              světelný průvod, večeře, nocleh

  8.den– Lurdy – po snídani účast na Mezinárodní mši svaté v podzemní Bazilice Pia X,

              Křížová cesta, eucharistické procesí, účast na modlitbě růžence,

              světelný průvod, večeře, nocleh

  9.den– Lurdy – po snídani odjezd z Lurd, Santa Maria de la Mer – prohlídka historické části    

              města, poutní kostel s ostatky Marie Jakubovi a Marie Salome, noční jízda

10.den - příjezd do ČR v odpoledních hodinách.    

 

              Termín: 01.07. – 10.07.2019                                      Cena: 13.900,- Kč

 

              Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3x ubytování ve 2-3 lůžkových  

              pokojích Lurdech včetně polopenze, 3x ubytování v hotelu včetně polopenze,  

              kompletní pojištění, duchovní doprovod, služby průvodce, zákonné pojištění CK

              č. 159/1999 Sb.     

  Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů

      

CK si vyhrazuje právo na změnu programu.