"V tom se ukázala Boží láska k nám,  že Bůh poslal na svět

              svého jednorozeného Syna,  abychom měli život skrze něho."

 

                                                                                                                                               1.Jan 4,9

 

Více z